תכנית שנתית ללימודי פסיכואסטרולוגיה – 52 מפגשים

הפסיכואסטרולוגיה היא ענף בתחום האסטרולוגיה העוסק בתרגום תנועתם והשפעתם של גרמי השמים על הפסיכה ומבוססת על תורתו של הפסיכולוג קרל גוסטב יונג (אבי הפסיכולוגיה המודרנית, שהיה גם אסטרולוג).
בתורה זו, המדגישה את מרכזיותו של הפרט ביחס לסביבה (ושתפסה את מקומה של הגישה הפרויידינית על פיה הנך תוצר של המציאות ושל יחסיך עם הוריך), הציג יונג גישה שונה בה המציאות נוצרת ע"י הפרט, באופן תהליכי ע"י ניתוב, תיעול ובחירה של האפשרויות ומתוכן.

להבדיל מן האסטרולוגיה הקלאסית על פיה נחלק העולם ל 12 מזלות, הפסיכואסטרולוגיה מתייחסת לשלם כמורכב מ 12 תבניות סמליות (ארכיטיפים) המייצגות את נטיותינו האישיותית, עולמנו הלא מודע וגישותינו בתחומי החיים השונים,  כשהם לחוד יש להם מאפינים בסיסיים אך כשהם מחוברים משתנה טיבם בהתאם לחיבור ואז נוצרת המשמעות.

הקורס מיועד למעוניינים להעמיק את הידע על הקשר הפסיכו/פיסי (גוף / נפש).

בקורס יושם דגש על:
*פיתוח יכולת החשיבה המעגלית (להבדיל מהמחשיבה האנכית או האופקית הנחשבת כמתקדמת).
*הקניית כלים ליצירת המציאות הרצויה.
*אישיותו וסגנונו הייחודי של הלומד
*במהלך הקורס נביא דוגמאות מקרב המשתתפים.

שלב א' – הסימנים (המזלות).
1. הרצאת פתיחה: הכרת המודל הביו – פסיכו – חברתי.
(מודל רב תחומי המסביר את הדינמיקה של הליכי האישיות ומבוסס על תורתו של פרופ' ש. גיורא שוהם).

2. שתיים עשרה הרצאות (שיעור לכל סימן): ההרצאות יתמקדו בהכרת הארכיטיפ של כל סימן ובהיבטיו הפילוסופיים, הפסיכולוגיים, הפיסיולוגיים והחברתיים.

שלב ב' – הבתים האסטרולוגים.
1. שש הרצאות להכרת 12 הבתים האסטרולוגיים: ההרצאות יתמקדו בלימוד המוטיבציות הנפשיות כפי שהן באות לידי ביטוי בכל בית ובית.

2. שש הרצאות ללימוד משמעות הסימנים (המזלות) בבתים ומשמעותם על פי המודל הביו – פסיכו – חברתי.

שלב ג' – כוכבי הלכת (הפלנטות).
1. חמש הרצאות ללימוד התפקודים הפיסיולוגים הפסיכולוגיים והחברתיים של כוכבי הלכת.
2. חמש הרצאות ללימוד משמעות היחסים בין כוכבי הלכת והסימנים.
3. חמש הרצאות ללימוד משמעות היחסים כוכבי הלכת והבתים.
4. חמש הרצאות ללימוד המשמעויות וההיבטים בין כוכבי הלכת לבין עצמם.

שלב ד' – סדנא.
1. שלוש הרצאות ללימוד הכנת המפה האסטרולוגית (טכניקה).
2. ארבעה שיעורי סדנא ליישום החומר הנלמד במהלך הקורס באמצעות ניתוח מפה בפועל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.